Kerstpakketten en belastingen 2020

Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. De werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 eenvoudiger. De administratieve lasten voor werkgevers nemen hierdoor af. Vanaf 1 januari is deze nieuwe fiscale regeling verplicht voor alle ondernemers.

Met ingang van januari 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een feit. En dat is goed nieuws voor u als ondernemer die zijn werknemers en relaties aan het einde van het jaar graag verrast met een mooi kerstpakket. Want uw
kerstpakketten mag u voortaan belastingvrij schenken!

Wat is er veranderd?
Tot 2015 mocht u – conform de oude regeling – een kerstpakket fiscaal vriendelijk verstrekken aan uw personeel en of relaties. In de nieuwe WKR mogen kerstpakketten echter ondergebracht worden in de zogenaamde ‘vrije ruimte’; u mag 1,2% van het totale fiscale loon (= vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Hierbij gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten.

Bedrijven hoeven deze extra’s niet meer per werknemer bij te houden. Dat mag voortaan in één berekening voor het gehele bedrijf. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Waar voorheen nog 1.5% van de totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen mocht worden besteed (niet belastingvrij!) , is dit percentage nu verlaagd naar 1.2% (belastingvrij).

Het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar doordat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie (het zogenaamde noodzakelijkheidsprincipe) en doordat branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt men in de praktijk juist meer ruimte over. Meer ruimte voor een fantastisch kerstpakket dat belastingvrij geschonken mag worden. De enige voorwaarde waar u nog rekening mee hoeft te houden bij de aanschaf van uw kerstpakket is de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in uw bedrijf of branche.

Als ondernemer is het verstandig om vooraf keuze te maken over de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel om zo eindheffing te besparen. Een aantal voorbeelden:

1.       Een personeelsfeest op een externe locatie valt in de vrije ruimte
2.       Een personeelsfeest op de eigen locatie valt onder de gerichte vrijstellingen
3.       Een feest met een zakelijk/educatief karakter (bv. met zakenrelaties) valt onder de gerichte vrijstellingen
4.       Zet abonnementen van de telefoons van de medewerker op naam van de onderneming; nihilwaarderingen.

Op de website van de belastingdienst en op http://www.werkkostenregeling-wkr.nl is uitgebreide informatie te vinden over de werkkostenregeling.